Beheer van de grond

De verkoper en koper zullen overeenkomen en in de koopovereenkomst schriftelijk vastleggen dat het beheer van het verkochte uitsluitend wordt uitgevoerd door de koper.