Bestemmingswijziging

Als grond een andere bestemming krijgt toegekend van een gemeente dan noemen we dat een bestemmingswijziging. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer landbouwgrond verandert in grond waarop woningen gerealiseerd mogen worden. In zo’n geval is het hoogstwaarschijnlijk dat de waarde van de grond zal gaan stijgen.

Net als uw bank of verzekeraar speelt De Grondmeester in op dit soort ontwikkelingen. Wij zijn constant op zoek naar grond met toekomst om hierin vervolgens te investeren.

Dat doen we natuurlijk niet zomaar. De grond waarin we investeren moet voldoen aan een aantal strenge criteria. Het belangrijkste criterium is dat de gemeente aangeeft de intentie te hebben dat zij deze grond daadwerkelijk wil (laten) ontwikkelen. De grond is bovendien te allen tijde strategisch gelegen. Dit alles heeft een positief effect op de toekomstige waarde van de grond Op deze manier kunnen we u met een gerust hart eerlijke en verantwoorde investeringen aanbieden.